“ในหลวง”เสด็จสวรรคต

100

o8u8g7oq

สำนักพระราชวังออกประกาศ “ในหลวง” เสด็จสวรรคตด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษาปีที่ 89 ทรงครองราชสมบัติได้ 70 ปี

p99p