"ศิลปะ" สะท้อน "สุขภาพ"

100

Gluttory ผลงานของ คิด คณชัย

ปัญหาสังคมสะท้อนออกมาได้หลากหลาย หนึ่งในวิธีการสะท้อนคือ นำเสนอผ่านงาน “ศิลปะ” โรงพยาบาลพญาไท 2 จัดงานนิทรรศการศิลปะ “ดิ อาร์ท ออฟ ไลฟ์ รีทริวัล” นำศิลปินรุ่นใหม่จัดแสดงผลงานศิลปะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากงานวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของประชาชนในสังคม และเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วย

นายแพทย์ทวนทศพร สุวรรณจูฑะ ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการ โรงพยาบาลพญาไท 2 กล่าวว่า ส่วนใหญ่คนมักจะนึกถึงสุขภาพก็ต่อเมื่อตนเองป่วย เมื่อป่วยก็ต้องการเข้าถึงการรักษาที่ดีที่สุด ซึ่งนอกเหนือไปจากแพทย์และสถานพยาบาลที่ดีที่สุดแล้ว งานวิจัยนวัตกรรมการแพทย์ก็มีคุณค่าต่อชีวิตของผู้ป่วยและการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแล รวมไปถึงงบประมาณในการรักษาไม่แพ้กัน

ทั้งนี้ โรงพยาบาลพญาไท 2 ได้นำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมการแพทย์ อาทิ การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต พิชิตโรคอ้วน, การลดปริมาณรังสี ตรวจเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้อง ลดความเสี่ยงผู้ป่วยจากรังสี ซึ่งศิลปินได้นำเสนอผลงานศิลปะออกมาภายใต้แรงบันดาลใจนี้


จากแรงบันดาลใจการพิชิตโรคอ้วน “คิด-คณชัย เบญจรงคกุล” สะท้อนแนวคิดงานศิลปะออกมาเป็นภาพถ่ายแนวแฟชั่นในชื่อ “กลัตทอนี่” กล่าวว่า แรงบันดาลใจมาจากคนสมัยนี้ มักจะสนใจแต่เรื่องหน้าตาผิวพรรณ แต่ไม่สนใจสุขภาพในองค์รวม กินอาหารตามใจปาก ทั้งที่เรื่องอาหารการกินส่งผลต่อทั้งหุ่น ทั้งสุขภาพภายใน

ผอ.ฝ่ายศูนย์วิจัยฯทิ้งท้ายว่า การสื่อสาร งานวิชาการด้วยงานศิลปะ จะทำให้เข้าถึงกลุ่มคนทั่วไปได้กว้างขวางขึ้น และช่วยทำให้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ สิ่งที่เราให้ความสำคัญมากกว่าเรื่องการรักษาโรค คือ การทำให้คนไทยมีสุขภาพดีและแข็งแรง

 

นพ.ทวนทศพร สุวรรณจูฑะ 2
ผลงานชื่อ ‘Survey’ ผลงาานของกลุ่มนิสิต มศว จากหัวข้อวิจัยการเตรียมลำไส้เพื่อการส่องกล้อง
คิด คณชัย เบญจรงคกุล
ผลงานชื่อ INSIDE ผลงานหนึ่งในกลุ่มนิสิต มศว จากงานวิจัย การลดปริมาณรังสีตรวจเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ ช่องท้อง ลดความเสี่ยงผู้ป่วยจากรังสี

ที่มาของเนื้อหา : www.matichon.co.th