วันเสาร์, 7 ธันวาคม 2562

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ร่วมกันแปรอักษรรูปหัวใจล้อมเลข ๙ และอักษร KING แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

s__19808362

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ร่วมกันแปรอักษรรูปหัวใจล้อมเลข ๙ และ อักษร KING แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สื่อความหมายถึงหัวใจของคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ที่เปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 4 พ.ย. 2559 เวลา 09.00 น. ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ดร.ประยูร ยวนยี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย นายวิทยา ศรีวิเศษ รองผู้อำนวยการ  นายไพศาล ชุมพล รองผู้อำนวยการางปาริฉัตร เทียนทิพย์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ร่วมกันแปรอักษรรูปหัวใจอักษร KING แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความอาลัย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

s__19808361 s__19808360

ขอบพระคุณภาพมุมสูงจาก: หมอพงษ์ศักดิ์ ช่างเหล็ก