วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำห้วยหลวง อำเภอโพนพิสัย

วันที่ 26  มีนาคม 2560 นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 5 นายชยันต์ เมืองสง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล นายสมพร อารยชาติสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 นายเฉลิมชัย ม่วงไหมแพร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองคาย ลงพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำห้วยหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เพื่อติดตามการดำเนินงานของสถานีสูบน้ำชั่วคราวห้วยหลวง ในการสูบปริมาณน้ำต้นทุนเสริมเข้าสู่ลำห้วยหลวง รองรับการใช้ประโยชน์ในด้านการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ของราษฎรในเขตอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งด้านการเกษตร(นอกเขตชลประทาน) ในระดับเฝ้าระวัง โดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวขนาด 3 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน 4 เครื่อง เพื่อสูบน้ำจากลำห้วยหลวงด้านท้ายน้ำ เข้ามาเก็บกักไว้หน้าประตูระบายน้ำห้วยหลวง สนับสนุนการใช้ประโยชน์ด้านการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของราษฎร จำนวน 13หมู่บ้าน 4 ตำบล พื้นที่การเกษตร รวมทั้งสิ้น 18,787 ไร่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
บวงสรวงผู้ก่อตั้งเมืองโพนพิสัย
อ.เฝ้าไร่-บ.นาดี หนองคาย ยังอ่วม น้ำเข้าท่วมถนน-นาข้าวกว่า 5 หมู่บ้าน
กองประกวดมิสแกรนด์หนองคาย-บึงกาฬ เดินทางถ่ายภาพแนะนำตัว และประชาสัมพันธ์สถานที่สำคัญที่ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
ชาวอำเภอโพนพิสัยร่วมกันอัญเชิญ “หลวงพ่อพระเสี่ยง” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองโพนพิสัย ลงจากอุโบสถวัดมณีโคตร
ตั้ง”หินโงมโมเดล”ต้นแบบพัฒนาน้ำ บนพื้นที่กว่า 1 หมื่นไร่ ใน 2 อำเภอ
10 สถานที่หนองคาย ที่น่าไปเลาะ โดย เลาะ แมกกาซีน