วันศุกร์, 10 เมษายน 2563

นายอำเภอโพนพิสัย พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชนร่วมบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาสุนทรธรรมธาดา อดีตเจ้าเมืองโพนพิสัย ประจำปี 2560

วันที่ 22 พ.ค.2560 เวลา 07.00 น. นายอำเภอโพนพิสัย นายปิยะ ปิจนำ พร้อมด้วยข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญบ้าน ข้าราชการ พนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชนพ่อค้า ประชาชน อำเภอโพนพิสัย บวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาสุนทรธรรมธาดา อดีตเจ้าเมืองโพนพิสัย ประกอบด้วยกิจกรรม พิธีบังสุกุลทำบุญถวายภัตาหารพระสงฆ์ พิธีพราหมณ์ วางพวงมาลา กองเกียรติยศ ยิงสลุตและรำบวงสรวง ณ วงเวียนอนุสาวรีย์พระยาสุนธรธรรมธาดา ถ.พิสัยสรเดช อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย