วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

การประกวดถ่ายภาพประเพณีออกพรรษาและเทศกาลบั้งไฟพญานาคประจำปี 2560

1. ประเภทผู้เข้าประกวด : ประชาชนไทย และชาวต่างประเทศ

2. การประกวด แบ่งหัวข้อภาพ ประเภทกล้อง และรูปแบบการแข่งขัน ดังนี้

2.1 ประกวดการถ่ายภาพนิ่ง หัวข้อ “มหัศจรรย์แห่งดินแดนบั้งไฟพญานาค” แยกเป็น

2.1.1 ประเภทกล้อง DSLR (รวมทั้งกล้อง Mirrorless และ Drone)
รางวัล :
1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมโล่
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่

2.1.2 ประเภทกล้อง Compact (กล้องที่ไม่สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้)
รางวัล :
1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 12,000 บาท พร้อมโล่
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 9,000 บาท พร้อมโล่
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่

2.1.3 ประเภทกล้องโทรศัพท์มือถือ
รางวัล :
1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่

2.2 ประกวดการถ่ายภาพนิ่ง หัวข้อ “ออกพรรษาหนองคาย งดงามวัฒนธรรมแห่งลุ่มแม่น้ำโขง” แยกเป็น

2.2.1 ประเภทกล้อง DSLR (รวมทั้งกล้อง Mirrorless และ Drone)
รางวัล :
1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมโล่
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่

2.2.2 ประเภทกล้อง Compact (กล้องที่ไม่สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้)
รางวัล :
1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 12,000 บาท พร้อมโล่
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 9,000 บาท พร้อมโล่
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่

2.2.3 ประเภทกล้องโทรศัพท์มือถือ
รางวัล :
1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่

2.3 ประกวดการถ่ายภาพนิ่ง หัวข้อ “ออกพรรษาหนองคาย เมืองบั้งไฟพญานาค” แยกเป็น

2.3.1 ประเภท Fast Photo (เข้าร่วมได้ทุกประเภทของกล้องถ่ายภาพ)
รางวัล :
1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่

2.3.2 ประเภท Popular Vote ภาพถ่ายที่มีการกดไลค์ผ่านเฟสบุ๊คมากที่สุด (เข้าร่วมได้ทุกประเภทของกล้องถ่ายภาพ)
รางวัล :
1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่

2.3.3 ประเภท Popular Vote ภาพถ่ายที่มีการกดแชร์ผ่านเฟสบุ๊คมากที่สุด (เข้าร่วมได้ทุกประเภทของกล้องถ่ายภาพ)
รางวัล :
1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่

3. เงื่อนไขการส่งภาพเข้าประกวด

3.1 การประกวดในข้อ 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 และ 2.3.1 เป็นภาพสีที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล หรือแสกนจากฟิล์ม
สามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิค เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ทั้งนี้ภาพจะยังต้อง ดูเป็นธรรมชาติเหมือนภาพถ่ายปกติ
มีความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 5 ล้านพิกเซล พร้อมส่งไฟล์ในแบบมาตรฐาน .JPEG แต่ละหัวข้อย่อยในการประกวดส่งได้ไม่เกิน 10 ภาพ

3.2 ผู้ส่งภาพเข้าประกวดในข้อ 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 จะต้องส่งใบสมัครพร้อมกับไฟล์ภาพถ่าย
โดยติดส่วนที่ 2 (คำบรรยายภาพ) โดยใส่ชื่อภาพ และบรรยายถึงรายละเอียดการถ่ายภาพ เช่น เรื่องราว ของภาพ และเหตุการณ์
ประมาณ 1-5 บรรทัด พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ โดยสามารถอ่านรายละเอียดการประกวดภาพถ่ายฯ
และดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.nongkhai-culture.org และที่เฟสบุ๊ค www.facebook.com/nongkhainews

3.3 ผู้ส่งภาพเข้าประกวดในข้อ 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 ส่งไฟล์ภาพในรูปแบบของแผ่น CD-ROM หรือ DVD
พร้อมติดป้ายชื่อ ด้านหน้าซองแผ่น CD/DVD มาพร้อมกับภาพถ่ายหรือ VDO ที่ส่งเข้าประกวด และขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งแผ่น CD-ROM/DVD
หรือภาพถ่ายคืน (ความละเอียดของไฟล์ภาพต้องเท่ากับข้อที่ 3.1) ทั้งนี้ จะต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายในช่วงวันที่ 2 ถึง 8 ตุลาคม 2560 เท่านั้น

3.4 ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเข้ากับแนวคิด และตอบสนองหัวข้อการประกวดที่กำหนด รวมทั้งภาพที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพที่ไม่เคยส่งเข้าประกวด
และหรือเคยได้รับรางวัลจากที่อื่นมาก่อน ทั้งไม่เคยตีพิมพ์ใน นิตยสาร หนังสือ แผ่นภาพ หรือ เอกสารใดๆ ที่ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย เพื่อโฆษณา
ยกเว้นการเผยแพร่บนเว็บไซต์ส่วนตัว (ซึ่งเป็นภาพของผู้ส่งเข้าประกวดได้ถ่ายภาพเอง จึงสามารถนำภาพที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นั้น มาร่วมส่งเข้าประกวดได้)

3.6 การประกวดข้อ 2.3.1 จะต้องเป็นภาพที่ถ่ายใน วันศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 05.00 ถึง 12.00 น. เท่านั้น และส่งภาพภายเข้าประกวด
ได้ทางอีเมลเพียงช่องทางเดียว โดยส่งไฟล์ภาพถ่ายมาที่อีเมล [email protected] ภายในเวลา 15.00 น. ประกาศผลเวลา 19.00 น.
ณ เวทีการประกวดบ่าวคนโก้-สาวผู้ดีเมืองหนองคาย

3.7 การประกวดข้อ 2.3.2 และ 2.3.3 ให้ผู้ประกวดโพสต์ภาพที่เฟสบุ๊คได้ตั้งแต่งวันที่ 2 ถึง 8 ตุลาคม 2560 www.facebook.com/nongkhainews
โดยพิมพ์ข้อความ #ออกพรรษาบั้งไฟพญานาคหนองคาย2560 พร้อมชื่อภาพ และบรรยายใต้ภาพ
3.8 ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถประกวดได้ทุกข้อ จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว

4. ข้อตกลง
4.1. ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ รวมทั้งไฟล์ต้นฉบับให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย ตลอดจนสงวนสิทธิ์
ไม่ส่งภาพถ่ายที่เข้าร่วมประกวดรวมทั้งไฟล์ต้นฉบับคืนให้แก่ ผู้ส่งเข้าประกวด และสำนักวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายมีสิทธิ์นำภาพถ่าย
ที่เข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ไปแสดงและเผยแพร่ รวมทั้งพิมพ์หรือทำซ้ำ เพื่อใช้ในกิจกรรมของสำนักวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย และจังหวัดหนองคายได้
โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่ต้อง จ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ (โดยผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดมีสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 18
คือ มีสิทธิในการแสดงตัวว่าเป็นผู้สร้างสรรค์งาน และมีสิทธิในการห้ามไม่ให้ผู้อื่นเอางานของตน ไปดัดแปลงให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของผู้สร้างสรรค์งานตลอดไป)

4.2. ภาพที่ส่งเข้าประกวดและไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของภาพที่ได้รับรางวัลไปแล้ว และสามารถพิสูจน์ได้ว่าทำผิดจริง
สำนักวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย ผู้จัดประกวดสามารถยกเลิก และเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอรางวัลคืน

4.3. คณะกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกวด ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าร่วมประกวด

4.4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น

5. หลักเกณฑ์การตัดสิน

5.1 เทคนิคในการถ่ายภาพ
5.2 ความสวยงามของภาพ
5.3 การจัดองค์ประกอบของภาพ
5.4 ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ
5.5 แนวคิดและความหมายของภาพ

6. ระยะเวลาการส่งภาพเข้าประกวด
ส่งผลงานเข้าประกวดด้วยตนเอง โดยผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องกรอกเอกสาร และมีหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น. หรือทางไปรษณีย์ (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ที่ การประกวดถ่ายภาพ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 โทรศัพท์ 042-413247 โทรสาร 042-413248

7. ประกาศรายชื่อ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลวันที่ 16 ตุลาคม 2560 การจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายที่ชนะการประกวด พร้อมรับรางวัลจะทำการแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 โทรศัพท์ 042-413247 โทรสาร 042-413248 สายด่วน ผู้ประสานงาน ทรงพล พันธเดช 086-4503588