วันศุกร์, 10 เมษายน 2563

ภาพบรรยากาศงานออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก วันที่ 8 ตุลาคม 2557

รวมภาพบรรยากาศงานออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก
วันที่ 8 ตุลาคม 2557
เทศบาลตำบลโพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย