วันศุกร์, 10 เมษายน 2563

หญิงลี ศรีจุมพล วันที่ 10 ต.ค. 2557

ภาพบรรยากาศการแสดงของ หญิงลี ศรีจุมพล

วันที่ 10 ต.ค. 2557

 

ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลจุมพ

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

เทศบาลตำบลโพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย