วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

บวงสรวงผู้ก่อตั้งเมืองโพนพิสัย

ชาวโพนพิสัย หนองคาย ร่วมกันจัดงานบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาสุนทรธรรมธาดา ผู้ก่อตั้งเมืองโพนพิสัย พร้อมร่วมกันรำบวงสรวงกว่า 800 คน

เช้าวันนี้ (22 พ.ค. 61) ที่บริเวณสี่แยกหน้าอนุสาวรีย์พระยาสุนทรธรรมธาดา อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย นายปิยะ ปิจนำ นายอำเภอโพนพิสัย ได้นำข้าราชการ ประชาชน พลังมวลชนในอำเภอโพนพิสัย จัดพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาสุนทรธรรมธาดา โดยเริ่มตั้งแต่พิธีวางพวงมาลาสักการะ พิธีสงฆ์ พิธีพราหมณ์ การกล่าวสดุดี และรำบวงสรวง โดยนางรำชาวอำเภอโพนพิสัย กว่า 800 คน

พระยาสุนทรธรรมธาดา (คำสิงห์ สิงห์ศิริ) เกิดที่บ้านจอมนาง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย รับราชการเป็นเสมียนนายกองบัญชีอยู่กับเจ้าเมืองโพนพิสัย มีหน้าที่สำรวจไพร่พลและเตรียมเสบียงอาหารสมทบกองทัพหลวงซึ่งมาจากพระนคร ปี พ.ศ.2401 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็น พระศรีสุรศักดิ์สุนทร เจ้าเมืองประชุมพนาลัย ขึ้นกับเมืองหนองคาย และได้รับมอบหมายให้เป็นนายกองร่วมกับทัพหลวงไปสมทบกับพันเอกกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม เป็นแม่ทัพปราบฮ่อ ที่ทุ่งเชียงคำ แขวงเมืองเชียงขวาง

จนพวกฮ่อแตกพ่ายถอยหนีไป รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระศรีสุรศักดิ์สุนทร (คำสิงห์) เจ้าเมือง อพยพครอบครัวผู้คนมาตั้งอยู่ที่บ้านหนองแก้ว ริมฝั่งแม่น้ำโขงด้านเมืองโพนพิสัย โปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านหนองแก้วขึ้นเป็นเมืองรัตนวาปี ส่วนพระศรีสุรศักดิ์สุนทร(คำสิงห์) ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระรัตนเขตรักษา (คำสิงห์) เจ้าเมืองรัตนวาปีคนแรก ต่อมาปี พ.ศ.2440 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ร.ศ.116 ยุบเมืองรัตนวาปีลงเป็นตำบลรัตนวาปี สังกัดอำเภอโพนพิสัย ส่วนพระรัตนเขตรักษา ได้รับพระราชทานตราตั้งให้เป็น พระยาโพนพิสัยสรเดช เจ้าเมืองโพนพิสัย ต่อมารัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาสุนทรธรรมธาดา และพระราชทานนามสกุล สิงหศิริ เป็นต้นตระกูล สิงหศิริ พระยาสุนทรธรรมธาดา ป่วยด้วยโรคชราถึงแก่อนิจกรรม เวลา 09.10 น. วันที่ 22 พ.ค.2497 สิริอายุ 123 ปี 8 เดือน.

 

ขอบคุณ: http://www.banmuang.co.th

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
อ.เฝ้าไร่-บ.นาดี หนองคาย ยังอ่วม น้ำเข้าท่วมถนน-นาข้าวกว่า 5 หมู่บ้าน
กองประกวดมิสแกรนด์หนองคาย-บึงกาฬ เดินทางถ่ายภาพแนะนำตัว และประชาสัมพันธ์สถานที่สำคัญที่ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
ชาวอำเภอโพนพิสัยร่วมกันอัญเชิญ “หลวงพ่อพระเสี่ยง” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองโพนพิสัย ลงจากอุโบสถวัดมณีโคตร
นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำห้วยหลวง อำเภอโพนพิสัย
ตั้ง”หินโงมโมเดล”ต้นแบบพัฒนาน้ำ บนพื้นที่กว่า 1 หมื่นไร่ ใน 2 อำเภอ
10 สถานที่หนองคาย ที่น่าไปเลาะ โดย เลาะ แมกกาซีน