ข่าวสารหนองคาย » ชาวโพนพิสัย หนองคาย ร่วมกันจัดงานบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาสุนทรธรรมธาดา ผู้ก่อตั้งเมืองโพนพิสัย

ชาวโพนพิสัย หนองคาย ร่วมกันจัดงานบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาสุนทรธรรมธาดา ผู้ก่อตั้งเมืองโพนพิสัย

22 พฤษภาคม 2562
1309   0

ชาวโพนพิสัย หนองคาย ร่วมกันจัดงานบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาสุนทรธรรมธาดา ผู้ก่อตั้งเมืองโพนพิสัย

เช้าวันนี้ (22 พ.ค. 2562) ที่บริเวณสี่แยกหน้าอนุสาวรีย์พระยาสุนทรธรรมธาดา อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ข้าราชการ ประชาชน พลังมวลชนในอำเภอโพนพิสัย จัดพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาสุนทรธรรมธาดา โดยเริ่มตั้งแต่พิธีวางพวงมาลาสักการะ พิธีสงฆ์ พิธีพราหมณ์ การกล่าวสดุดี และรำบวงสรวง โดยนางรำชาวอำเภอโพนพิสัย

พระยาสุนทรธรรมธาดา (คำสิงห์ สิงห์ศิริ) เกิดที่บ้านจอมนาง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย รับราชการเป็นเสมียนนายกองบัญชีอยู่กับเจ้าเมืองโพนพิสัย มีหน้าที่สำรวจไพร่พลและเตรียมเสบียงอาหารสมทบกองทัพหลวงซึ่งมาจากพระนคร ปี พ.ศ.2401 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็น พระศรีสุรศักดิ์สุนทร เจ้าเมืองประชุมพนาลัย ขึ้นกับเมืองหนองคาย และได้รับมอบหมายให้เป็นนายกองร่วมกับทัพหลวงไปสมทบกับพันเอกกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม เป็นแม่ทัพปราบฮ่อ ที่ทุ่งเชียงคำ แขวงเมืองเชียงขวาง