วันศุกร์, 18 มิถุนายน 2564

ชาวโพนพิสัย หนองคาย ร่วมกันจัดงานบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาสุนทรธรรมธาดา ผู้ก่อตั้งเมืองโพนพิสัย

ชาวโพนพิสัย หนองคาย ร่วมกันจัดงานบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาสุนทรธรรมธาดา ผู้ก่อตั้งเมืองโพนพิสัย

เช้าวันนี้ (22 พ.ค. 2562) ที่บริเวณสี่แยกหน้าอนุสาวรีย์พระยาสุนทรธรรมธาดา อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ข้าราชการ ประชาชน พลังมวลชนในอำเภอโพนพิสัย จัดพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาสุนทรธรรมธาดา โดยเริ่มตั้งแต่พิธีวางพวงมาลาสักการะ พิธีสงฆ์ พิธีพราหมณ์ การกล่าวสดุดี และรำบวงสรวง โดยนางรำชาวอำเภอโพนพิสัย

พระยาสุนทรธรรมธาดา (คำสิงห์ สิงห์ศิริ) เกิดที่บ้านจอมนาง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย รับราชการเป็นเสมียนนายกองบัญชีอยู่กับเจ้าเมืองโพนพิสัย มีหน้าที่สำรวจไพร่พลและเตรียมเสบียงอาหารสมทบกองทัพหลวงซึ่งมาจากพระนคร ปี พ.ศ.2401 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็น พระศรีสุรศักดิ์สุนทร เจ้าเมืองประชุมพนาลัย ขึ้นกับเมืองหนองคาย และได้รับมอบหมายให้เป็นนายกองร่วมกับทัพหลวงไปสมทบกับพันเอกกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม เป็นแม่ทัพปราบฮ่อ ที่ทุ่งเชียงคำ แขวงเมืองเชียงขวาง