วันศุกร์, 25 กันยายน 2563

สมโภชพระราชพิธี : บทบรรณาธิการ

สมโภชพระราชพิธี
คอลัมน์ บทบรรณาธิการ

สมโภชพระราชพิธี – ระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2562 ทั่วประเทศพร้อมใจจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นเวลาต่อเนื่องไปรวม 7 วัน ซึ่งเป็นไปตามโบราณราชประเพณี

หลังมวลพสกนิกรชาวไทยได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเกิดความปรีติปราโมทย์โดยทั่วกันที่ประเทศชาติบ้านเมืองมีพระประมุขพระองค์ใหม่ เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจ

คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานอื่นๆ ได้บูรณาการร่วมกันอย่างอลังการ สมพระเกียรติ

ส่วนกลางจัดขึ้นที่ท้องสนามหลวง และส่วนภูมิภาคจัดขึ้น ณ สถานที่ที่จังหวัดต่างๆ กำหนดขึ้น

มีกำหนดปฐมสมโภช มีพิธีเปิดพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่ช่วงค่ำวันที่ 22 พฤษภาคม โดยมีการแสดงชุดต่างๆ อันเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ เช่น รำถวายพระพร การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดต่างๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

การนี้ ถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (TGN) ไปยัง 170 ประเทศทั่วโลก

จึงเป็นโอกาสอันดีอีกครั้ง ที่ชาวไทยจะได้ร่วมกันซึมซับบรรยากาศแห่งความโสมนัส หลังจากพระราชพิธีอันสำคัญและยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของประเทศชาติเพิ่งผ่านพ้นไป

โดยพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อผ้าอาภรณ์สีโทนเหลืองต่อเนื่องไปจนถึงวันคล้ายวันบรมราชสมภพในเดือนกรกฎาคม

อย่างไรก็ตาม การแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกพระมหากรุณาธิคุณที่ชัดเจนที่สุด ย่อมต้องน้อมนำเอาพระราโชบาย แนวทางพระราชดำริ ที่จะทำให้ประเทศชาติมีความร่มเย็น และเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม

โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ที่ทรงมีพระราโชบายเพื่อทรงสืบสาน ต่อยอดแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงมีความสำคัญ

ถ้าทุกภาคส่วนเริ่มจากสังคมขนาดเล็กที่เป็นอนุภาค ไปถึงชุมชนขนาดใหญ่ ตลอดจนประเทศชาติอันเป็นระดับมหัพภาค ก็จะบังเกิดประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ไพศาล

อันเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีอย่างแท้จริง

อ่าน จัดมหรสพสมโภช 7 วัน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมกันทั่วประเทศ 22-28 พ.ค.
อ่าน วธ.บวงสรวงมหรสพสมโภชงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ถ่ายทอด 170 ประเทศทั่วโลก

 

ที่มาของเนื้อหา : www.khaosod.co.th