วันศุกร์, 21 กุมภาพันธ์ 2563

ร้องเรียนจากสมาชิกผู้ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากการทำถนน สายรัตนวาปี วอนผู้เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหา

13329789_1048614861900604_789987300_n

ตามที่กรมทางหลวงได้ก่อสร้างถนนสี่ช่องทางจราจร เส้น 212 ช่วงอำเภอโพนพิสัย ไป อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย วิศวกร/ผู้ออกแบบ ได้ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถ ใช้ถนน โดยให้มีเกาะกลางถนนตลอดเส้นทาง ดังกล่าว แต่เนื่องจากจุดกลับในตัวเมืองอำเภอรัตนวาปี แต่ละจุดไกลกันมาก ทำให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน และประชาชนที่สัญจรไปมา ตลอดจนผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ต่างได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก โดยเกาะกลางถนนดังกล่าวที่ผ่านสถานที่สำคัญๆ ทางราชการโดยไม่มีจุดกับรถยนต์ ให้ เริ่มตั้งแต่เข้าตัวอำเภอ ผ่านโรงพยาบาลรัตนวาปี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนรัตนวาปี ทางเข้าบ้านท่าม่วง โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์ ตลาดสดรัตนวาปี องค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี ทางเข้าบ้านตาลชุม การศึกษานอกโรงเรียนรัตนวาปี ทีว่าการอำเภอรัตนวาปี สถานตำรวจรัตนวาปี โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต โดยจุดสำคัญของที่ตั้งส่วนราชการดังที่กล่าวมาไม่มีจุดกลับรถยนต์เลย โดยมีกลุ่มชาวบ้านได้รับความเดือนร้อนดังนี้ 1. กลุ่มประชาชนที่อาศัยอยู่ใน ตำบลพระบาทนาสิงห์ ซึ่งมีทั้งหมด 17 หมู่บ้าน และตำบลนาทับไฮ มี 11 หมู่บ้าน (เดือนร้อนมากที่สุด) อาศัยเส้นทางเข้าออก สามแยกบ้านนาชุมช้าง เพื่อมาติดต่อส่วนราชการที่อำเภอรัตนวาปี โดยใช้ระยะทางเพื่อไปจุดกลับรถยนต์ที่ใกล้ที่สุดจากปากทาง 1.8 กม. ใช้ระยะทางไปกลับประมาณ 6 กม. และถนนเส้นนี้เป็นทางเชื่อมไปอำเภอโซ่พิสัย และอำเภอเฝ้าไร่ จุดนี้ควรแก้ปัญหาโดย เปิดเป็นสามแยก และมี “สัญญานไฟจราจร” (สามแยกทางเข้าตัวเมืองรัตนวาปี) 2. กลุ่มประชาชนที่อาศัยอยู่ที่หมู่บ้าน รัตนวาปี ท่าม่วง ตาลชุม(ชุมชนในอำเภอรัตนวาปี) จะมาติดต่อส่วนราชการจะต้องเดินทางไปไกลยังจุดกลับรถยนต์ประมาณ 2.5 กม. จุดนี้เป็นจุดชมบั้งไฟพญานาค แก้ปัญหาโดยการสร้างจุดกลับรถยนต์เพิ่มที่ เยื้องทางเข้าบ้านตาลชุม 3. รถยนต์ฉุกเฉิน เช่นรถพยาบาล รถหน่วยกู้ชีพ รถดับเพลิง รถยนต์รับส่งนักเรียน ที่จะเพิ่มความเร็วขึ้นเพื่อชดเชยจุดกลับรถยนต์ที่อยู่ห่างไกลเกินไป นอกจากนี้ยังอาจทำให้อุบัติร้ายแรง เนื่องจากความมักง่ายของผู้ใช้รถ ใช้ถนน กรณีรถยนต์ยนต์ จักรยานยนต์ ย้อนศร จากความเดือนร้อนดังกล่าว กลุ่มชาวบ้านได้เข้าพบท่าน ผอ. แขวงการทางจังหวัดหนองคาย เพื่อขอความช่วยเหลือเปิดจุดกลับรถยนต์ และจุดแยกไฟสัญญานจราจร ได้รับคำตอบว่า ถนนเส้นดังกล่าวได้ผ่านการชี้แจงทำความเข้าใจกับ ผู้นำชุมชนและประชาชนไปแล้ว ไม่สามารถแก้ไขได้ โดยจุดกลับรถยนต์แต่ละแห่งใช้งบประมาณในการสร้างประมาณ 3 ล้านบาท โดยมีการทำความเข้าใจกับประชาชน 2 ครั้งดังนี้ ครั้งที่ 1 ที่หอประชุมอำเภอรัตนวาปี มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อ.บ.ต. และประชาชนเข้าร่วมรับฟัง ครั้งที่ 2 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี มีนายก อบต.รัตนวาปี กำนัน ผู้ใหญ่ ส.อ.บ.ต. เข้าร่วม จากการสอบถามผู้ที่เข้าร่วม ไม่ทราบจริงๆว่าจุดกลับรถยนต์ที่ทางแขวงการ ชี้แจ้งอยู่ ณ จุดไหน บอกแต่เพียง กม.ที่เท่านั้น เท่านี้ และมีกี่จุด ไม่รู้ว่าตั้งอยู่ที่ไหนบ้าง มาตรฐานการออกแบบจุดกลับรถยนต์แต่ละแห่งมีระยะทางห่างกัน 2 กม. (เฉพาะในตัวเมือง) รอบนอกก็ไกลออกไป แต่มี 2 จุดที่น่าสังเกตเป็นพิเศษ จุดกลับรถยนต์ที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านหนองกุ้งใต้ ห่างจากจุดกลับรถยนต์อีกแห่งเพียง 500 ม. ที่วัดธรรมกาย โดยจุดดังกล่าวเป็นทางโค้งและมีสะพาน ทำไมถึงสร้างให้ได้ ทั้งที่อยู่นอกเมือง และประชาชนไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์สักเท่าไหร่ หรือเอื้อประโยชน์ให้ใครเพียงบ้างกลุ่ม ตรงที่มีประชาชนเดือนร้อน และความจำเป็นเร่งด่วน ทำไม ไม่สามารถสร้างให้ได้ จากความเดือนร้อนอย่างหนักของชาวบ้านทั้งอำเภอดังที่กล่าวมา จึงขอเรียนเชิญ ท่านบรรณาธิการข่าวโพนพิสัย มาช่วยตีแผ่ และนำเสนอความจริง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรู้ และช่วยแก้ปัญหาเป็นการเร่งด่วน ด้วยครับ

13318424_1048614851900605_262536323_n

 

O เป็นทางโค้ง

O อยู่นอกเมือง

O ไม่ค่อยมีคนอาศัยอยู่

O ใกล้สะพาน แต่มี… ” จุดกลับรถยนต์อยู่ตรงหน้าเลย ” แถมห่างจากอีกจุดเพียง 1.2 กม. …………………….. / เป็นทางตรง / อยู่กลางเมือง / มีศูนย์รวมราชการ ที่ว่าการอำเภอ สถานีตำรวจ กศน. อบต. โรงเรียน ตลาดสด / ชุมชนหนาแน่น แต่ไม่มี… ” จุดกลับรถยนต์ อยู่ตรงหน้าไว้บริการประชาชน ” (หน้าที่ว่าการอำเภอ สถานีตำรวจ ) น่าคิดนะครับ ฝากผู้มีอำนาจด้วย ประชาชนเดือนร้อนทั้งอำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

 

13336342_1048614911900599_1113448083_n 13342268_1048614848567272_1972346691_n

 

ความแตกต่างของจุด ” ก ลั บ ร ถ ย น ต์ ”
อำเภอรัตนวาปี & อำเภอปากคาด

อำเภอรัตนวาปี กับ อำเภอปากคาดเป็นอำเภอที่อยู่ติดกัน มีถนน 212 ( หนองคาย บึงกาฬ ) ตัดผ่านตัวอำเภอเหมือนกัน

ถนนสี่ช่องทางจราจร ตัดผ่านตัวเมืองอำเภอปากคาด เริ่มจาก สามแยกเข้าตัวเมือง ถึง สี่แยกทางไปวัดป่าด่านวิเวก มีระยะทางรวม 1.3 กม. และด้วยที่มีระยะทางรวม 1.3 กม. ทำให้…

> มี 2 จุด เป็น ” สัญญานไฟจราจร ”
> และอีก 3 จุด เป็น “จุดกลับรถยนต์ ”

จุดที่ 1 สามแยกเข้าเมืองเลี้ยวขวาไปอำเภอโซ่พิสัย จุดนี้มีสัญญานไฟ
จราจร

จุดที่ 2 จุดกลับรถยนต์ เยื้องทางเข้าโลตัสปากคาด
(จุดนี้มีระยะห่างจากจุดที่ 1 เพียง 300 เมตร)

จุดที่ 3 จุดกลับรถยนต์ ทางเข้าศูนย์รวมราชการอำเภอปากคาด มี
สถานที่สำคัญดังนี้ ที่ว่าการอำเภอ สถานีตำรวจ
โรงพยาบาล (จุดนี้ห่างจุดที่ 2 เพียง 200 เมตร)

จุดที่ 4 จุดกลับรถยนต์ตรงหน้าวัดถำศรีธน
(จุดนี้ห่างจุดที่ 3 เพียง 300 เมตร)

จุดที่ 5 สี่แยกไฟแดง ( ตลาดสดปากคาด ) เลี้ยงขวาไปวัดป่า
ด่านวิเวก (ห่างจากจุดกลับรถยนต์ที่ 4 เพียง 200 เมตร)

อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย มีถนนช่องทางสี่จราจร ตัดผ่านกลางตัวเมือง เหมือนกัน โดยเริ่มต้นจาก สามแยกบ้านนาชุมช้าง ถึง หน้าศูนย์รวมราชการ ระยะทางรวมในตัวเมือง 1.4 กม. มีสถานที่สำคัญของอำเภอ คือจุดชมบั้งไฟพญานาค ทางเข้าบ้านท่าม่วง บ้านตาลชุม และสถานที่ราชการ ที่ว่าการอำเภอ สถานีตำรวจ โรงเรียนอนุบาล กศน. อบต.รัตนวาปี ตลาดสด จุดที่กล่าวมาทั้งหมด ไม่มีจุดกลับรถยนต์ไว้บริการประชาชนเลย

13327509_193073511088053_6160930808758195866_n

ถนนกลางตัวเมืองอำเภอรัตนวาปี

13346483_193073557754715_2262536433936412227_n

โรงพยาบาลรัตนวาปี ไม่มี U-turn

13321966_193073564421381_6100092643003350993_n

ทางเข้าชมบั้งไฟพญานาค บ้านท่าม่วง ไม่มี U-turn

13327371_193073594421378_6876199319607992943_n

ทางเข้าชมบั้งไฟพญานาค บ้านตาลชุม ไม่มี U-turn

13322111_193073601088044_8000064903067197350_n

ทางเข้าสถานีตำรวจ ไม่มี U-turn

13322159_193073624421375_104896735545027580_n

ทางเข้าอำเภอ ไม่มี U-turn

13342924_193073637754707_7680522673707224794_n

สามแยกไฟแดงอำเภอปากคาด

13344760_193073681088036_2526201587275237212_n

จุดกลับรถยนต์เยื้องโลตัสปากคาด

13344528_193073704421367_3083817828189890784_n

จุดกลับรถยนต์ ทางเข้าศูนย์รวมราชการอำเภอปากคาด

13330886_193073751088029_1951402872537365890_n

จุดกลับรถยนต์วัดถำศรีธน

13330885_193073761088028_8352889897408511205_n

สี่แยกไฟแดงอำเภอปากคาด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
บวงสรวงผู้ก่อตั้งเมืองโพนพิสัย
อ.เฝ้าไร่-บ.นาดี หนองคาย ยังอ่วม น้ำเข้าท่วมถนน-นาข้าวกว่า 5 หมู่บ้าน
กองประกวดมิสแกรนด์หนองคาย-บึงกาฬ เดินทางถ่ายภาพแนะนำตัว และประชาสัมพันธ์สถานที่สำคัญที่ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
ชาวอำเภอโพนพิสัยร่วมกันอัญเชิญ “หลวงพ่อพระเสี่ยง” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองโพนพิสัย ลงจากอุโบสถวัดมณีโคตร
นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำห้วยหลวง อำเภอโพนพิสัย
ตั้ง”หินโงมโมเดล”ต้นแบบพัฒนาน้ำ บนพื้นที่กว่า 1 หมื่นไร่ ใน 2 อำเภอ