วันพฤหัสบดี, 13 พฤษภาคม 2564

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย