วันพฤหัสบดี, 22 สิงหาคม 2562

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย