วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

ข่าวสารหนองคาย

กลุ่มคนรักหนองคาย เชิญชวนประชาชนร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมแสดงความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.30 น ณ บริเวณลานน้ำพุพญานาค อ.เมืองหนองคาย

10 พ.ย. 2016
ทางผู้จัดงานประกาศเลื่อนวันแล้ว แล้วเราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง กลุ่มคนรักหนองคาย ขอเชิญชวนประชาชนร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมแสดงความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการรวมพลังร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ใน วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.30 น. ณ บริเวณลานน้ำพุพญานาค กิจกรรมภายในงาน 16:30 รวมพลที่บริเวณงาน 17:00 ซักซ้อมทำความเข้าใจ 17:30 ร้องเพลงพระราชาในน

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ร่วมกันแปรอักษรรูปหัวใจล้อมเลข ๙ และอักษร KING แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

04 พ.ย. 2016
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ร่วมกันแปรอักษรรูปหัวใจล้อมเลข ๙ และ อักษร KING แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สื่อความหมายถึงหัวใจของคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ที่เปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 4 พ.ย. 2559 เวลา 09.00 น. ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ดร.ป