วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

นโยบายการใช้งาน

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
– เว็บไซต์ โพนพิสัย หนองคายดอทคอม จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของคุณในกิจการหรือกิจกรรมของ เว็บไซต์ โพนพิสัย หนองคายดอทคอม เท่านั้น

– เว็บไซต์ โพนพิสัย หนองคายดอทคอม ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ เว็บไซต์ โพนพิสัย หนองคายดอทคอม ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุณเท่านั้น

– ในกรณีที่ เว็บไซต์ โพนพิสัย หนองคายดอทคอม ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การจัดพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ เว็บไซต์ โพนพิสัย หนองคายดอทคอม เป็นต้น เว็บไซต์ โพนพิสัย หนองคายดอทคอม จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ เว็บไซต์ โพนพิสัย หนองคายดอทคอม

– โพนพิสัย หนองคายดอทคอม จะจัดวางข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาด้วยการควบคุมที่เหมาะสม และจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้
กรณีเป็นการให้ข้อมูลตากฎหมายหรือกฎระเบียบ
กรณีการให้ข้อมูลจำเป็นต่อการคุ้มครองชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สินของบุคคล และกรณีที่จะขอความยินยอมจากบุคคลนั้นเป็นการยากที่จะกระทำได้
กรณีการให้ข้อมูลจำเป็นต่อความร่วมมือกับองค์กรของรัฐ รัฐบาลท้องถิ่น หรือบุคคลหรือผู้ประกอบการที่ได้รับมอบหมายให้ทำกิจการต่างๆ ตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบกำหนด
กรณีที่การได้ความยินยอมจากบุคคลน่าจะเป็นอุปสรรคต่อการทำกิจกรรมดังกล่าว

พวกเรามือใหม่ น้องใหม่ เริ่มหัดถ่าย วัยรุ่น วัยโจ๋ วัยรุ่นตอนปลาย ได้หมดครับ มาคุยกันได้ที่นี้ ครับ เอาไว้แชร์ภาพ แชร์ความรู้กันนะครับ เรื่องอื่นๆก็คุยได้นะครับ จะได้ติดต่อกันง่ายๆ

ข้อชี้แจง…
– แอดมิน ใหญ่สุด จะลบ จะบล๊อคก็ได้ตามใจ ห้ามเถียง
– ห้ามโพสเรื่องการเมือง
– ห้ามโพสขายของในสิ่งที่ผิดกฏหมาย
– ห้ามโพส link จากเว็บแบบไร้สาระ หรือโพสลิงค์เยอะเกินจำเป็น
– หากมีข้อสงสัยให้กลับไปอ่านข้อแรก

รายละเอียดการระงับการใช้งาน

๑、ผู้ดูแลระบบและผู้ดูแลกระดานข่าวมีสิทธิ์ที่จะตักเตือน、ระงับ、และยกเลิกการใช้งานถาวร,หากพบว่าผู้ใช้ทำผิดข้อตกลงใดข้อตกลงหนึ่ง,โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า。

๒、ผู้ดูแลระบบและผู้ดูแลกระดานข่าวสงวนสิทธิ์ที่จะลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดกระทู้ไหนก็ได,โดยเหตุผลตามความเหมาะสม,หรือผิดข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่งโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

"สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อตกลงการใช้งานหากพบเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเว็บไซต์โพนพิสัยหนองคายดอทคอม และเว็บไซต์ในเครือและผู้ใช้ส่วนรวม"

ขอขอบคุณข่าวดีๆ ของคนหนองคาย จาก

300x250 News